مرکز تولیدی پودر ماهی

صدف معدنی دان مرغ گوشتی

مرکز تولیدی پودر ماهی صادراتی شمال

هر مرکز تولیدی پودر ماهی در شمال کشور با بهره گیری از بهترین مواد اولیه می تواند محصولات صادراتی زیادی را تولید و راهی بازار کند. زیرا در این منطقه دسترسی به آبزیان بسیار آسان است. پودر ماهی یکی از تولیداتی ست که شرکت ها با بهره گیری از آبزیان آنها را تولید می کنند. […]

بیشتر بخوانید